SITxell
català  |  castellano  |  english

Mapes Històrics

Mapa de Cobertes del Sòl de 1956 de la província de Barcelona

Digitalització en pantalla de les cobertes del sòl de 1956 (metodologia CREAF pel Mapa de Cobertes de Catalunya) sobre l'ortofotografia de 1956 (Diputació de Barcelona), coneguda també pel "vol americà". Aquest Mapa de Cobertes mostra la distribució de les principals cobertes (forestals, agrícoles, urbanes) i permet analitzar la seva evolució fins a l'actualitat.

Autor: Centre de Recerca Ecològica i Aplicacions Forestals (CREAF) i Diputació de Barcelona
Metadades (pdf)
Visualització cartogràfica (SITMUN)

Divulgació tècnica

descàrregues >

Divulgació científica

descàrregues >

Enllaços

veure >

Àrea de Territori i Sostenibilitat
Comte d'Urgell 187, 3a planta, Edifici Rellotge
08036 Barcelona. Tel. 934 022 896