SITxell
català  |  castellano  |  english

Socioeconomia

Dinamisme socioeconòmic del sector agrari

El dinamisme socioeconòmic del sector agrari s’ha calculat a partir dels indicadors de potencial econòmic del sector agrari i de l’estructura agrària del territori. Per a la obtenció d’aquest mapa s’han tingut en compte les categories agronòmiques (identificades a partir dels hàbitats de la Cartografia d’Hàbitats de Catalunya 1:50.000), mapes de diversos d’indicadors temàtics i reunions interdisciplinars i recull d'aportacions per contrastar i validar els resultats obtinguts.

Autor: Unió de Pagesos
Metadades (pdf)
Visualització cartogràfica (SITMUN)Tendències de futur del sector agrari

Les tendències de futur del sector agrari s’han calculat a partir d’indicadors sobre la dinàmica, el grau de potencialitat i el grau de vulnerabilitat de l’activitat agrària. Per a la creació d’aquest mapa s’han tingut en compte les zones agràries homogènies, els usos agraris del sòl (identificats a partir dels hàbitats de la Cartografia d’Hàbitats de Catalunya 1:50.000), les estadístiques agràries, diversos indicadors de les tendències de futur del sector agrari i, finalment, l’opinió d’experts i les aportacions per contrastar i validar els resultats obtinguts

Autor: Unió de Pagesos
Metadades (pdf)
Visualització cartogràfica (SITMUN)

Divulgació tècnica

descàrregues >

Divulgació científica

descàrregues >

Enllaços

veure >

Àrea de Territori i Sostenibilitat
Comte d'Urgell 187, 3a planta, Edifici Rellotge
08036 Barcelona. Tel. 934 022 896