SITxell
catalÓ  |  castellano  |  english

Presentaciˇ

Per tal de poder tenir en compte el conjunt dels espais lliures en les diverses escales de planificació és necessari, en primer lloc, disposar d’un bon coneixement des del punt de vista ecològic, social i econòmic. En l’àmbit de la província de Barcelona existia molt poca informació que abastés tot el territori (generalment estava limitada a espais naturals protegits), i alhora, gran part d’aquesta era difícilment comprensible i aplicable a nivell tècnic.

En aquest punt, es va entrar en contacte amb els principals experts (centres de recerca, departaments universitaris, institucions sectorials, empreses especialitzades, etc) de cada àmbit per generar tant la informació descriptiva de base, inexistent sovint fins aquell moment, com la informació valorativa posterior. Aquest darrer tipus d’informació sobre els valors dels espais lliures és el tret diferencial del SITxell, ja que permet la comprensió i avaluació del territori per part dels usuaris tècnics, i la seva aplicació en els diferents plans i projectes.

El SITxell estableix una estructura en mòduls per tal de classificar la informació recollida: els mòduls del medi, on s’inclouen les cobertures de geologia, hidrologia, flora, vegetació i hàbitats, fauna, ecologia del paisatge, patrimoni cultural i paisatge; i els mòduls d’usos, que inclouen les cobertures relacionades amb socioeconomia, normatives i directives sectorials, planejament, infrastructures de transports i serveis tècnics. La millor comprensió dels espais lliures que aporta la cartografia de valors va lligada a una major complexitat en la seva lectura. Per aquesta raó, i per entendre adequadament el seu significat, és indispensable llegir prèviament les metadades corresponents, on s’explica el què, el qui, el com i el quan de la seva elaboració. Per això, cada capa d’informació geogràfica té associat un fitxer de metadades en format pdf.

La distribució de la cartografia del SITxell es fa a través del SITMUN, Sistema d’Informació Territorial Municipal, que ofereix diverses cartografies de la província de Barcelona. Des del SITMUN es poden visualitzar les capes del SITxell, si s’entra a través de l’opció Accés Públic, o descarregar, si s’entra com a usuari adherit a la Xarxa Local SITMUN. També, des del portal IDEBarcelona, es posa a l’abast públic tota la informació cartogràfica del SITxell a través de l’especificació WMS.

Divulgaciˇ tŔcnica

descÓrregues >

Divulgaciˇ cientÝfica

descÓrregues >

Enllašos

veure >

Àrea de Territori i Sostenibilitat
Comte d'Urgell 187, 3a planta, Edifici Rellotge
08036 Barcelona. Tel. 934 022 896