SITxell
català  |  castellano  |  english

Xarxa de Parcs Naturals

El SITxell està sent aplicat àmpliament en els processos de revisió dels plans especials de protecció dels parcs de la Xarxa de Parcs Naturals de la Diputació de Barcelona, així com en les primeres fases d’elaboració dels diferents plans estratègics de la Xarxa, especialment els que se centren en aspectes de conservació de la flora, la vegetació, els hàbitats i la fauna.

Tot i que l’escala de treball dels plans especials de protecció -1:5.000- és molt més detallada que no pas la del SITxell -1:50.000-, la informació valorada que conté aquest projecte està sent de gran ajut en diferents etapes i aspectes de la planificació:

El SITxell ha estat emprat en la redacció dels nous plans especials del Parc Natural del Montseny i del Parc del Foix, i actualment està recolzant la revisió dels plans especials del Parc del Montnegre-Corredor i del Parc de la Serralada Litoral.

La visió global de la xarxa de parcs naturals que aporta el SITxell, així com l’interès de moltes de les seves capes d’informació geogràfica per establir criteris de conservació (valoració d’hàbitats, de diferents grups faunístics, d’elements geològics, d’àrees sensibles per a flora i vegetació amenaçada, indicadors d’ecologia del paisatge, connectivitat funcional, etc.), ha estat clau per a la redacció del pla estratègic de conservació de la xarxa de parcs. A més, també està sent essencial en el desenvolupament dels plans de conservació de cada parc, principalment com a base per definir l’estat general de conservació.

Divulgació tècnica

descàrregues >

Divulgació científica

descàrregues >

Enllaços

veure >

Àrea de Territori i Sostenibilitat
Comte d'Urgell 187, 3a planta, Edifici Rellotge
08036 Barcelona. Tel. 934 022 896