SITxell
català  |  castellano  |  english

Antecedents

La Diputació de Barcelona ha estat tradicionalment una institució pionera en l’àmbit del planejament supramunicipal i la planificació i gestió d’espais naturals protegits.

L’any 1972 es va crear el Parc Natural de Sant Llorenç del Munt i l’Obac, punt de partida del procés de preservació dels espais de més interès i sotmesos a major pressió per a la seva transformació a la província de Barcelona, amb la declaració del Parc Natural del Montseny (1977), el Parc del Garraf (1986), el Parc del Castell de Montesquiu (1986), el Parc del Montnegre i el Corredor (1989) i el Parc d’Olèrdola (1992), fins arribar a més de 70.000 hectàrees protegides.

A inicis dels anys noranta, l’Àrea d’Espais Naturals de la Diputació de Barcelona va apostar per impulsar la creació de nous espais protegits estratègics per a la connexió del parcs existents fins aquell moment, amb el projecte d’arribar a establir una veritable xarxa de parcs interconnectats, l’anomenada “Anella Verda”. Al mateix temps, es va plantejar una nova fórmula de governabilitat per a la gestió d’aquests espais, amb l’establiment de consorcis. Així, es van impulsar el Parc de la Serralada Litoral (1992), el Parc del Foix (1993), el Parc de la Serralada de Marina (1997), l’Espai Natural de les Guilleries- Savassona (1998), i el Parc Agrari del Baix Llobregat (1998). Finalment, amb la incorporació del Parc de Collserola, s’arriba a l’actual Xarxa de Parcs Naturals, amb més de 100.000 hectàrees protegides.

En l’actualitat, estem convençuts que la protecció dels sistemes naturals passa per la seva integració en la gestió del territori mitjançant la planificació territorial estratègica. D'aquesta manera és possible integrar les interaccions espacials entre diferents usos del sòl, mantenir i millorar la funcionalitat dels ecosistemes, i disminuir els impactes dels usos urbans i les infrastructures sobre els sistemes naturals. Tanmateix, per a l'establiment d'una veritable infrastructura verda mitjançant una ordenació integrada del territori cal que els diferents nivells i sectors de l'administració treballin conjuntament de forma coordinada.

En el nostre cas, aquesta nova aproximació significa continuar treballant en les àrees protegides, però també estendre aquests criteris i propostes a la planificació del territori, tant a escala regional com municipal, que són competència de la Generalitat de Catalunya i dels ajuntaments. A tal efecte, aprofitant la nostra experiència i coneixements en la matèria, es pretén posar a disposició de les administracions competents la informació recollida en el projecte SITxell i oferir la col·laboració tècnica de la Diputació de Barcelona en els processos de planificació urbanística i territorial. Fins al moment, s’ha establert aquesta col·laboració amb nombrosos ajuntaments i diversos departaments de la Generalitat de Catalunya, que ha permès incorporar el contingut del SITxell a múltiples plans i projectes, amb uns resultats molt satisfactoris per a totes les parts.

Divulgació tècnica

descàrregues >

Divulgació científica

descàrregues >

Enllaços

veure >

Àrea de Territori i Sostenibilitat
Comte d'Urgell 187, 3a planta, Edifici Rellotge
08036 Barcelona. Tel. 934 022 896