SITxell
català  |  castellano  |  english

Participants

Des dels inicis del projecte es va apostar per cercar la implicació dels principals grups i entitats amb experiència i coneixement sobre el territori, per tal d’assegurar la qualitat, el rigor i l’actualització de la informació, i al mateix temps evitar duplicar esforços i recursos. Per això, el projecte SITxell compta amb la participació d’entitats científiques i tècniques de gran prestigi –departaments universitaris, centres de recerca, empreses especialitzades–, així com organitzacions socials, ONG i departaments de l’administració pública amb expertesa en aquest camp. La col·laboració s’estableix amb cada entitat per mitjà de convenis o contractes, de caràcter anual, en els quals es fixen les línies de treball a desenvolupar per tal d’assolir els objectius establerts.

El projecte compta o ha comptat amb la col·laboració dels grups d’experts següents: Laboratori d’Informació Geogràfica i Teledetecció (LIGIT) i Unitat de Geodinàmica Externa i Hidrogeologia de la Universitat Autònoma de Barcelona; Grup de Geobotànica i Cartografia de la Vegetació i Equip de Biologia de la Conservació de la Universitat de Barcelona; Centre de Recerca Ecològica i Aplicacions Forestals (CREAF), Centre d’Estudi dels Rius Mediterranis (CERM), Institut Català d’Ornitologia (ICO), Minuartia–Estudis Ambientals, Centre Tecnològic Forestal de Catalunya, Euro Geotecnica, Museu de Ciències Naturals de Granollers , Àmbit Rural–Unió de Pagesos i Institut de Ciència i Tecnologia Ambientals (ICTA).

Així mateix, dins la Diputació de Barcelona, a més de la Gerència de Serveis d'Espais Naturals, impulsora del projecte SITxell a través de l’Oficina Tècnica de Planificació i Anàlisi Territorial, recolzen tècnicament el SITxell, tant l'Oficina Tècnica de Cartografia i SIG Local com la Direcció de Serveis de Tecnologies i Sistemes Corporatius. Al llarg d’aquests anys de funcionament del SITxell s’ha col·laborat amb nombroses administracions públiques –municipis, consells comarcals, departaments de la Generalitat, institucions metropolitanes de Barcelona–, que han aportat informació i coneixements que s’han emprat en els projectes territorials que s’han desenvolupat conjuntament.Divulgació tècnica

descàrregues >

Divulgació científica

descàrregues >

Enllaços

veure >

Àrea de Territori i Sostenibilitat
Comte d'Urgell 187, 3a planta, Edifici Rellotge
08036 Barcelona. Tel. 934 022 896