SITxell
catalā  |  castellano  |  english

Hābitats i Flora

Valoració botànica dels hàbitats

Valor global d’interès botànic dels hàbitats, amb valors d’1 a 10 (valor 0 per als hàbitats exclosos de la valoració). Es calcula tenint en compte l'Índex d'interès corol·lògic i l'índex d'interès intrínsec dels hàbitats.

Autor: Grup de Recerca de Geobotānica i Cartografia de la Vegetaciķ(GEOVEG)
Universitat de Barcelona
Metadades (pdf)
Visualització cartogràfica (SITMUN)Hàbitats de superfície reduïda

Localització (no exhaustiva) d’hàbitats de superfície reduïda no inclosos en la Cartografia d’Hàbitats a causa de la seva escassa mida.

Autor: Grup de Recerca de Geobotānica i Cartografia de la Vegetaciķ(GEOVEG)
Universitat de Barcelona
Metadades(pdf)
Visualització cartogràfica (SITMUN)Presència i disposició de vegetació natural en hàbitats agrícoles

Unitats de la Llegenda de la Cartografia d’Hàbitats de Catalunya corresponents a hàbitats agrícoles, amb addició de paràmetres de classificació en funció de la presència i disposició de vegetació natural.

Autor: Grup de Recerca de Geobotānica i Cartografia de la Vegetaciķ(GEOVEG)
Universitat de Barcelona
Metadades (pdf)
Visualització cartogràfica (SITMUN)Ecotonia d’hàbitats

Per a cada polígon del mapa d’hàbitats de Catalunya, s’ha calculat la longitud de contacte d’aquest amb els hàbitats principals dels polígons adjacents

Autor: Grup de Recerca de Geobotānica i Cartografia de la Vegetaciķ(GEOVEG)
Universitat de Barcelona
Metadades (pdf)
Visualització cartogràfica (SITMUN)Hàbitats de l’àmbit fluvial de la conca de l’alt i mig Llobregat i valoració

Hàbitats naturals, i valoració corresponent, en l'àmbit fluvial dels cursos principals de la conca del riu Llobregat fins a la vila d'Abrera, diferenciats per conques i subconques hidrogràfiques.

Autor: Centre d’Estudis dels Rius Mediterranis
Metadades (pdf)
Visualització cartogràfica (SITMUN)
Hàbitats de l’àmbit fluvial de la conca del Ter i Valoració

Hàbitats naturals, i valoració corresponent, en l'àmbit fluvial dels cursos principals de la conca del riu Ter en la província de Barcelona, amb divisió per riu i municipi.

Autor: Centre d’Estudis dels Rius Mediterranis
Metadades (pdf)
Visualització cartogràfica (SITMUN)

Divulgaciķ tčcnica

descārregues >

Divulgaciķ científica

descārregues >

Enllaįos

veure >

Àrea de Territori i Sostenibilitat
Comte d'Urgell 187, 3a planta, Edifici Rellotge
08036 Barcelona. Tel. 934 022 896